A rajz: kommunikáció. Építészeti vagy koncepciórajz mivoltában inkább mondat, mint szöveg. Tömör, lényegre törő. Mint a mondat: lehet kijelentő, felszólító, felkiáltó, óhajtó, kérdő.

A vonalak leginkább a szavakhoz hasonlítanak. Önmagukban is lehet értelmük, de többnyire egy nagyobb egység alkotóelemei.

A skiccelés a tervező párbeszéde saját magával. A skicc: kérdő mondat. És ha jó a kérdés, benne van a válasz is.