Nem tudom, hogy fontos-e a rajz. Az elmúlt húsz évben a korábbi fontosságát – az én esetemben – elveszítette. Eleinte hatalmas lendülettel dolgoztam, rengeteget skicceltem, de ezt a lendületet a szakmánk technokrata oldala fokozatosan megtörte. Gyakran már nem is tudom, hogy a kezdeti skicceknek van-e, volt-e már egyáltalán közük a rajzoláshoz és a végeredményhez. A számítógép ráadásul sokkal komplexebb teret ad a konstruáláshoz, mint egy grafika.

Az egyetemen azt tapasztalom, hogy a hallgatók között a rajzkészségnek egyre kevesebb köze van az építészeti ambíciókhoz, tehetséghez. Van olyan eset, hogy a rajztudás gátolja az építészeti érést.

Az absztrakciónak az a szintje, amit a mai kortárs építészet példáinál látunk, nem vezethető vissza a skiccek szintjére, és bevallom, nem is vagyok kíváncsi arra, hogy ezeknek a házaknak milyen skiccalapja volt.