Korunk számítógépes világában szükség van a gondolat áttételek nélküli papírra vetésére, annak megjelenítésére. A gondolat és a papíron nyomot hagyó ceruza interakciója állandó mozgatórugója a megszületendő alkotásnak. Az egymásra ható folyamatok során a vonalban, vonalrajzban manifesztálódik a később matériává váló alkotás. A vonallal kifejezett tömegalakítás szerves része az építészeti gondolatsornak. A vonal mint önálló, térbeli jelentéstartalommal nem bíró elem: nem létezik. A vonal építészeti mondanivalóval bír. Kifejezi, érzékelteti a teret és tömeget, amely az építészeti gondolkodás legfontosabb alapeleme.