Az építészet térben gondolkodik, rajzban ábrázol.

A rajz az építészeti gondolat alapanyaga.

A szerkesztett rajz maga a rend.

A rajz „lazasága” szép, rendetlensége elfogadhatatlan.

Rajzolni egy építésznek annyi, mint levegőt venni, a természetes létezés része.

A rajz a lélek tükre!