Fényvonalak

A ceruzarajz, mely az első gondolat megjelenítésekor a papír síkjában elém kerül, a tér struktúrájának vetülete. A szimbolikus fonalként kihúzott vonal a térben a kéz árnyékával már a síkok megjelenítését, hajlását mutatja. Ezzel a megjelenítő erővel rendelkezik számomra a fény vonalszerű feltűnése a térben, ahol a különböző síkok felületén vagy ezen felületek előtt láttatom.

A vonalrajz, mint kiindulópont tehát jelölhet nyomvonalat, határvonalat – de az absztrakciót tekintve az építészeti rajzban kiterjedése nem lépi túl a papír síkját. Tanulságos, ha a rajzhoz kapcsoltan, a gravitáció által megfeszülő fonal a térbe vezeti a szemet és ezzel a kiterjesztett dimenzióval utat mutat a rajzolvasás, térlátás gyakorlati szerepének megismeréséhez.

A fény-vonal természetes eszköz a tér megalkotásában. A napfénnyel kapcsolatos kutatási témám kiindulópontja az, hogy a kétdimenziójú, a síkban fénnyel megrajzolható vonal az építészeti gyakorlatban úgy lép ki a térbe, hogy fizikai tulajdonsága nem változik. Kiterjedése betölti a teret, még akkor is, ha nem egyformán érzékeljük mindenütt, vagy árnyék vonalak meg-meg szakítják terjedését. Ha építészeti vonalat rajzolok, mindig ennek a kiterjedésnek a határait próbálom körvonalazni vetületeiben vagy más, a szemünk által megtanult grafikai ábrázolási rendszerben. Gondolataim ezek szerint a dimenziók szerint rendezik mozdulataimat, vezetik a kezemet. A vonal kapcsán meghatározható őstípus számomra az, melynek térbeli határait a fény által meghatározott síkok, időbeli határait pedig a természetes fény változása jelenti.

Kutatásomban azonban tovább léptem. Sokszor tapasztaltam hogy a fent leírt alaptézisekben a fénnyel írható vonalak gyakran és szükségszerűen törtvonalú síkokban vagy íves felületekkel találkozva is rajzolhatnak téri képleteket. Az önárnyék és vetett árnyék ebben az összefüggésben kiemeli a vonal jelentőségét, melyet egy absztrakciós folyamat végeként igyekszem minden építészeti vonalrajzomban is érzékeltetni. Szándékom szerint már egy „skiccben” is a vonal azt a gondolatot fejezi ki, amit majd a fény téri élménye közvetít felénk.