A különféle épületek megtervezéséhez, felépítéséhez, elkészítéséhez a rajzok egész sorára van szükség. Minél összetettebb egy-egy épület vagy épületrész, annál több rajzra van szükség az elkészítéséhez. Ezért az építésznek biztos kézzel kell rajzolnia, és ugyanakkor tudnia kell mások rajzát olvasni. Egyszóval ismernie kell a rajzi nyelv betűit, szövegalakítását, nyelvtanát.