A rajz fontos számomra

Habár gyakran erőltetik,
hogy az épületet helyettesítse.
De egy rajzot soha nem
saját magáért készítünk.
Sokkal inkább az ötlet papíron
történő ”felépítése”. Az első,
érzelmi összeütközés
a projekt fizikai
tereivel.

Wolf D. Prix
1968/69

Példaképek

Amikor építészetet tanultam, lenyűgözött Leonardo művészete, különösen az árnyékolási módja. Ahelyett, hogy kifestette volna a felületet, vékony vonalakat húzott különböző szögben, melyek sűrűsége jól látszott. Szintén magukkal ragadtak Walter Pichler grafikái, általuk képzeletben bejárhattam a mediterrán városokat; és imádtam Raimund Abraham montázsait a jövő építészetéről. S tőlük a következőt tanultam:

Rajzolni annyi, mint gondolkodni

Mikor az ember rajzol, gondolkodik. Ha egy épületet rajzol, el kell képzelnie a jelenlétét; s azzal, hogy a papíron rögzíti, be is járja tereit. Ki kell találnia és meg kell határoznia szerkezeteit, anyagait, és az épület érzelmi hatásait is el kell képzelnie. Minden, ami egy épületet épületté tesz, ebben a pillanatban válik hangsúlyossá. Manapság csak Napot, felhőket, madarakat rajzolok, és repülő házakat. Úgy értem, antigravitációs házakat.

A kezdet & a vég

Mikor rajzolni kezdtem, ceruzát használtam. A legeslegutolsó dolog, amit szándékosan ceruzámmal rajzoltam, egy tetoválás vázlata volt a jobb vállamon. Ez tizenöt éve történt, és azóta áttértem a tollakra, filctollra és golyóstollra. A ceruzás rajzolás számomra egyértelműen a múlthoz tartozik, mert mostanában inkább építek.

O.N.

Oscar Niemeyer például még mindig szeret rajzolni. Szereti az épületeit táblára rajzolt nagy ábrákkal magyarázni, amik szerintem inkább hatnak diagrammoknak, mintsem gondosan készített rajzoknak. Egyszer hat saját épületét mutatta be nekem, és a hat rajzot ajándékba adta.

Pornográfia vs. nyílt rendszerek

Ma már rajzok nem szerepelnek többé az építészeti prezentációban, csupán számítógépes renderek. Színes-szagos látványképeket közölnek, amit én csak építészeti pornográfiának nevezek, mert többet ígérnek, mint amit valóra tudnak váltani. Természetesen mi is használunk minden elérhető számítógépes programot, hogy a jövendő ház koncepcióját megfogalmazzuk – mert hogy őszinte legyek, például dinamikus terhek ábrázolásakor lehetetlen felrajzolni egy olyan épületet, aminek alakját a szél határozza meg. Viszont ha csak egyetlen programot használunk, rendszerünk (a gondolaté és a cselekvésé) zárttá válik. És a zárt rendszerek egyben tekintélyelvű rendszerek is, én meg a nyílt rendszerekre szavazok – amelyek megteremtik az önmeghatározás lehetőségét. S ha nyílt rendszert akarunk kapni, három eszközt kell igénybe vennünk: rajz, makett és számítógép.

Entwerfen

A tervezés német megfelelője az “entwerfen”. És ebben az esetben a német nyelv nagyon pontos. Egy nagyon összetett, tudatalatti folyamatra utal, melynek során a dolgok a valóság napvilágára kerülnek.

Példát is szeretnék hozni erre: egy házat valahol Kaliforniában. Sokat beszélgettünk a megrendelővel, ám sosem a tereket, szobákat vagy elrendezést érintő építészeti megoldásokról. Hanem mindig arról az érzésről, amit egy háznak ébresztenie kell bennünk. És egy nap, pontosan emlékszem még az asztalra is, ahol ültem akkor, olyan érzésem támadt, mintha bent állnék a házban. S azért, hogy ne a rajzok, ne azok grafikája vezéreljen engem, becsuktam a szemem, majd a kezem és a ceruzát szeizmográfként használva jegyeztem fel érzéseimet. Ettől kezdve a modell létrehozásában könnyedén alkalmaztam a vonalakat erővonalakként. Az “erővonalak” azt jelentik, hogy szerkezetekben, kiosztásban gondolkodunk; vagy másképp szólva az x-y koordinátákhoz adjuk a z-t. Tehát mindig azt mondtuk, hogy a rajzaink egyszerre ábrázolják az alaprajzot, metszetet és csomópontot. Másrészről soha nem gondoltunk a kötöttségekre. Ebben a pillanatban is úgy vélem, ha megszabadulunk a kötöttségektől, fel tudjuk szabadítani a teret. Azzal a pillanattal tudnám összehasonlítani ezt a folyamatot, mikor a bálna kiugrik a vízből, és szó szerint száll. A bálna nem hal, hanem egy vízben élő emlős. Ebben a pillanatban a bálna felcseréli a levegőt és a vizet: 30 tonna képes a repülésre.

Talajmunkák

A talaj felásásának pillanata számomra életbevágó, mert ez az a pillanat, amikor az elképzelt épület valóságos házzá válik.

Minden rendben

A közeljövőben (a digitális világ csak rövidtávú memóriánkban marad meg, így hamarosan befellegzik neki) az építészet megítélésének három szava a hitelesség, bizalmasság és intenzitás lesz. Talán én is újra ceruzát ragadok majd.